Pročisti pretragu
1.125 rezultati
Stvori upozorenje
Prikaži mapu
Slike
160.000,00 ?
Hrvatska, Primorsko-goranska, Mo??eni?ka Draga
Objavljeno: 02 .01. 2013 na Gra?evinska zemlji?ta
165.000,00 ?
Hrvatska, Primorsko-goranska, Mo??eni?ka Draga
Objavljeno: 02 .01. 2013 na Gra?evinska zemlji?ta
220.000,00 ?
Hrvatska, Primorsko-goranska, Matulji
Objavljeno: 02 .01. 2013 na Gra?evinska zemlji?ta
503.000,00 ?
Hrvatska, Primorsko-goranska, Bakar
Objavljeno: 02 .01. 2013 na Gra?evinska zemlji?ta
195.000,00 ?
Hrvatska, Primorsko-goranska, Opatija
Objavljeno: 02 .01. 2013 na Gra?evinska zemlji?ta
1.250.000,00 ?
Hrvatska, Primorsko-goranska, Rijeka
Objavljeno: 02 .01. 2013 na Gra?evinska zemlji?ta
290.000,00 ?
Hrvatska, Primorsko-goranska, Kastav
Objavljeno: 02 .01. 2013 na Gra?evinska zemlji?ta
55.000,00 ?
Hrvatska, Li?ko-senjska, Novalja - otok Pag
Objavljeno: 02 .01. 2013 na Gra?evinska zemlji?ta
370.000,00 ?
Hrvatska, Dubrova?ko-neretvanska, Kor?ula - otok Kor?ula
Objavljeno: 02 .01. 2013 na Gra?evinska zemlji?ta
1.500.000,00 ?
Hrvatska, Primorsko-goranska, Matulji
Objavljeno: 02 .01. 2013 na Gra?evinska zemlji?ta
600.000,00 ?
Hrvatska, Primorsko-goranska, Crikvenica
Objavljeno: 02 .01. 2013 na Gra?evinska zemlji?ta
420.000,00 ?
Hrvatska, Primorsko-goranska, Mo??eni?ka Draga
Objavljeno: 02 .01. 2013 na Gra?evinska zemlji?ta
42.000,00 ?
Hrvatska, Primorsko-goranska, Jelenje
Objavljeno: 12 .12. 2012 na Gra?evinska zemlji?ta