Ukloni iz liste za usporedbu

Predmet "Ja sam spreman posuditi ste ga utrljajte u dobrom stanju" uspješno maknuto sa liste usporedbe!