Ukloni iz liste za usporedbu

Predmet "KVANTITATIVNE METODE - instrukcije za Libertas, Baltazar ..." uspješno maknuto sa liste usporedbe!