Ukloni iz liste za usporedbu

Predmet "Malinska ekskluzivna ku?a pored pla?e" uspješno maknuto sa liste usporedbe!