Ukloni iz liste za usporedbu

Predmet "OPATIJSKO ZALE?E - rijetkost na tr?i?tu" uspješno maknuto sa liste usporedbe!