Ukloni iz liste za usporedbu

Predmet "Novosagra?ena apartmanska ku?a u Drveniku" uspješno maknuto sa liste usporedbe!