Ukloni iz liste za usporedbu

Predmet "Kupujem livade i oranice u Virju, Molvama i Novigradu Podrvskom" uspješno maknuto sa liste usporedbe!